Idiomes >
ESTAT DE LA COMANDA
PRODUCTES: 0
PREU: 0,00 €
INICI
NOVETATS
GUIA DE COMPRA
EL MEU COMPTE
EMPRESA
CONTACTE
visita la nostra
BOTIGA FÍSICA
POLÍTICA DE PRIVACITAT
PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL.LECTUAL

PROPIETAT INDUSTRIAL

El logotip i la denominació "Chus Llibres", així com altres signes distintius (gràfics o denominatius), que apareixen en aquesta web són propietat exclusiva de Chus Llibres, SL, de tal manera que és aquesta entitat l'única autoritzada a utilitzar-los. L'eventual presència de signes distintius de titularitat aliena a la ressenyada en el paràgraf precedent s'efectua sense finalitat comercial i amb l'autorització dels seus legítims propietaris.

NOM DE DOMINI

De la mateixa forma al ressenyat en els paràgrafs anteriors, el nom de domini "www.llibresinfantils.es" i tots aquells que serveixin per accedir a aquest lloc són de titularitat exclusiva de Chus Llibres, SL L'ús indegut dels mateixos suposaria una infracció dels drets adquirits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos en la Llei

DRETS D'AUTOR

Els continguts, textos, fotografies, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions i, en general, qualsevol creació intel • lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en el seu conjunt com a obra artística i com a programa d'ordinador, estan protegits per la legislació en matèria de propietat intel.lectual.

Queden exceptuats d'aquesta protecció aquells arxius o programes d'ordinador dels que Chus Llibres, SL no és titular, i que són d'accés gratuït (freeware) per expressa voluntat dels seus titulars.

ÚS PERSONAL

L'usuari queda expressament autoritzat per Chus Llibres, SL a visualitzar, imprimir, copiar o emmagatzemar en el seu disc dur o qualsevol altre suport físic, els continguts i actius emparats o no per un dret d'exclusiva (a excepció dels programes d'ordinador), sempre que aquesta actuació s'efectuï per l'ús personal i privat de l'usuari, sense finalitat comercial o de distribució i sense modificar, alterar o descompilar els esmentats drets i continguts. Aquesta llicència d'ús personal s'entén efectuada sempre que es respectin intactes els advertiments als drets d'autor i de propietat industrial que es realitzen, sense que això signifiqui la concessió de llicència alguna a l'usuari.

Qualsevol altre ús dels continguts o creacions intel • lectuals d'aquest lloc requerirà l'autorització expressa i per escrit de Chus Llibres, SL

RESERVA D'ACCIONS LEGALS

Chus Llibres, S.L. es reserva en tot moment l'exercici de tots els mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel • lectual i industrial davant d'un ús no autoritzat dels mateixos oa qualsevol actuació que pogués perjudicar.

COOKIES

Les galetes (persistents) són fitxers de text que s'emmagatzemen en el disc dur de l'ordinador de l'usuari fins que expiren (les cookies persistents són creades amb dates d'expiració) o fins que el mateix usuari les esborra. Les galetes no permeten la identificació unequívoca l'ordinador de l'usuari, però, poden ser utilitzades per a obtenir certa informació sobre el mateix.

La gran majoria dels navegadors accepten l'ús de cookies de manera automàtica, però, aquesta opció pot ser desactivada per l'usuari canviant la configuració del seu navegador.

Chus Llibres, S.L. posa en coneixement dels usuaris que, actualment, no fa ús ni té instal galetes en els seus sistemes.

ENLLAÇOS

Els enllaços amb els quals l'usuari pugui trobar durant la navegació en aquest lloc web li permeten abandonar la pàgina www.llibresinfantils.es

Els llocs enllaçats no estan relacionats, excepte indicació del contrari, amb Chus Llibres, SL, que no es fa responsable dels continguts als que accedeixi en virtut dels esmentats enllaços, ni de les modificacions que es duguin a terme en els mateixos, ni de l'ús que d'aquells es realitzi, ni de la disponibilitat tècnica dels mateixos.

En qualsevol cas, Chus Llibres, S.L. es compromet a fer tot el possible per evitar l'existència en el seu lloc web d'enllaços a pàgines de contingut il legal, que promoguin activitats il • lícites, racistes, xenòfobes i, en general, susceptibles d'atemptar contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulnerin els valors i drets reconeguts per la Constitució espanyola i per la Declaració Universal dels Drets Humans.

En el cas que algun usuari estimés que algun enllaç inclòs en www.llibresinfantils.es menyscabi en qualsevol forma els seus drets o si li suposa el més mínim perjudici, tan sols ho ha de comunicar mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@llibresinfantils.es , tenint la confiança que es prendran les mesures oportunes al respecte.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Tot i que Chus Llibres, S.L. intentarà proporcionar als usuaris d'aquest lloc tota la informació de la forma més completa, exacta i actualitzada possible, no garanteix l'exactitud, actualització i operativitat dels seus continguts i serveis, i per tant, eludeix expressament tot tipus de responsabilitat pels possibles danys o perjudicis de qualsevol índole que els seus usuaris poguessin sofrir per l'ús de les dades aquí recollides, o per la possible suspensió, cancel • lació o inoperativitat dels seus continguts o serveis, sense necessitat de comunicació prèvia.

Els usuaris han de ser conscients en tot cas de que l'ús dels continguts i serveis d'aquest lloc es fa al seu propi risc i sota la seva única i exclusiva responsabilitat, i que Chus Llibres, SL no garanteix en cap cas:

• Total operativitat o disponibilitat dels seus serveis. Tenint en compte que sempre que sigui possible, s'ha d'advertir als usuaris de possibles interrupcions en el seu funcionament amb la major antelació possible.

• La utilitat, exactitud, actualització o infal.libilitat dels seus continguts o serveis per a la presa de decisions o realització de cap activitat en particular.

• Absoluta privacitat en la utilització d'aquest lloc, ja que no s'ha de descartar la possibilitat que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de l'accés o utilització que els usuaris puguin fer dels seus continguts o serveis, i conseqüentment, exclou tota responsabilitat en aquest sentit.

• Absència de virus informàtics. Chus Llibres, S.L. no es fa responsable dels possibles danys causats per aquest tipus de programes, l'absència no es pot garantir. No obstant això, es posa en coneixement de l'usuari que es prendran totes les mesures possibles per minimitzar al màxim aquesta amenaça.

En qualsevol cas, Chus Llibres, S.L. posa a disposició dels usuaris la següent adreça de correu electrònic: info@llibresinfantils.es, per tal que puguin aportar qualsevol tipus de comentari, suggeriment o rectificació que estimin oportú, per tal de poder evitar o solucionar qualsevol tipus d'incidència o irregularitat de la manera més ràpida i eficient possible.

LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals d'Ús es regeixen per les lleis espanyoles.

La manera més senzilla i eficaç per demanar qualsevol aclariment, o per formular qualsevol tipus de queixa, suggeriment o comentari, és el enviament d'un correu electrònic a info@llibresinfantils.es.
Google Maps
localitza'ns fàcilment
C / La Ordana, 14 · Sant Joan d'Alacant, 03550 Alacant (Espanya)
Tel. 965650208 · www.llibresinfantils.es