Idiomes >
ESTAT DE LA COMANDA
PRODUCTES: 0
PREU: 0,00 €
INICI
NOVETATS
GUIA DE COMPRA
EL MEU COMPTE
EMPRESA
CONTACTE
visita la nostra
BOTIGA FÍSICA
AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ GENERAL

Aquest avís legal regula l'ús del lloc web de Chus Llibres, SL, al qual s'accedeix mitjançant l'adreça principal www.llibresinfantils.es

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

És responsabilitat dels visitants o usuaris a aquest lloc web l'atenta lectura de les Condicions Generals d'Ús que es detallen. L'ús o accés a aquest lloc implica el coneixement i la plena acceptació de totes i cadascuna de les advertències legals i condicions generals que, en qualsevol moment, pugui establir Chus Llibres, SL. Així mateix, la utilització de determinats serveis que aquest lloc pot posar a disposició dels usuaris implicarà l'acceptació, sense reserva, de les condicions particulars, advertències o instruccions que Chus Llibres, SL pogués establir en qualsevol moment amb caràcter específic, substitutiu o complementari al de les presents condicions generals.

CONDICIONS D'ACCÉS

En general, l'accés als continguts facilitats per Chus Llibres, SL serà de caràcter lliure i gratuït, i no s'exigirà als usuaris que facilitin dades personals, ni es subscriguin, ni han de fer ús de claus o contrasenyes, a excepció de l'accés restringit a la secció de clients de Chus Llibres, SL. Quan per a la contractació o sol.licitud d'informació d'un determinat servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. Chus Llibres, S.L. es compromet a donar a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la naturalesa i finalitat d'aquests. Per a aquells casos en què es fa necessari l'ús de claus d'accés (nom d'usuari i contrasenya), l'usuari es compromet a fer-les servir d'acord a les següents restriccions:

• Les claus, elegides per l'usuari, no hauran de ser contràries a la moral i els bons costums generalment acceptats, ni de qualsevol manera infringir els drets de propietat industrial i intel • lectual i l'honor ia la pròpia imatge de tercers.

• Les claus d'accés són per a ús personal i exclusiu de l'usuari titular de les mateixes, i la seva custòdia i correcta utilització són responsabilitat del mateix. Chus Llibres, S.L. no es fa responsable per cap perjudici que l'usuari o tercers puguin incórrer com a conseqüència que altres persones facin ús de les seves claus, amb o sense consentiment o coneixement de l'usuari.

• No obstant això, Chus Llibres, S.L. es compromet a complir amb el deure de secret respecte a les claus registrades i utilitzades pels usuaris.

CONDICIONS D'ÚS

L'ús del lloc web de Chus Llibres, S.L. haurà d'obeir al contingut d'aquestes Condicions Generals, a qualssevol disposicions legals aplicables ia les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptats, així com a les d'ordre públic. Llevat prèvia i expressa autorització de Chus Llibres, SL, els usuaris únicament podran fer ús dels continguts i serveis oferts en aquest lloc web a manera personal, abstenint-se de realitzar qualsevol acte que, directament o indirectament, suposi una explotació comercial dels mateixos. En tot cas, els usuaris utilitzaran els continguts i serveis facilitats per www.llibresinfantils.es de conformitat amb la legalitat vigent, i assumiran les responsabilitats que els corresponguin per les conductes o activitats que, en qualsevol forma, puguin resultar il • lícites o lesives per a drets de tercers o que puguin perjudicar, impedir o limitar l'ús d'aquest lloc web a altres usuaris. Els usuaris es comprometen a no transmetre o difondre a través d'www.llibresinfantils.es missatges, imatges, fotografies, programari, dades o continguts que:

• de qualsevol forma contravinguin o atemptin contra drets fonamentals reconeguts per l'ordenament jurídic.

• indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes, discriminatòries per raó de sexe, raça, religió o ideologia, o, en general, siguin contràries a la llei, a la moral oa l'ordre públic.

• siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats, obscens o extemporanis.

• es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel.lectual o industrial pertanyents a tercers, excepte prèvia i suficient autorització del seu legítim titular.

• lesionin o puguin lesionar el dret a l'honor, a la intimitat personal, a la pròpia imatge de terceres persones o infringeixin la normativa sobre el secret o confidencialitat de les comunicacions.

• constitueixin publicitat il • lícita, enganyosa o deslleial.

• continguin virus, cavalls de Troia, cucs, bombes de temps o qualsevol altre material o programa que pugui danyar o alterar el funcionament d'equips o sistemes informàtics.

Chus Llibres, S.L. es reserva el dret unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís o justificació, de denegar l'accés al seu lloc web a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d'Ús.
Google Maps
localitza'ns fàcilment
C / La Ordana, 14 · Sant Joan d'Alacant, 03550 Alacant (Espanya)
Tel. 965650208 · www.llibresinfantils.es